Nurkowanie wrakowo – morskie

Warunki uczestnictwa

  • poziom zaawansowania – P1 KP LOK CMAS lub równorzędny
  • wiek – minimum 14 lat
  • min. liczba nurkowao przed przystąpieniem do kursu – 20
  • badania lekarskie lub podpisane „ formularza medycznego”

Ramowy program szkolenia

Indeks Zajęcia teoretyczne Indeks Zajęcia praktyczne
WMT1 Spotkanie organizacyjne WMP1 Dwiczenia na lądzie i w wodzie – poręczowanie, „wycinanie się z sieci”.
WMT2 Sprzęt nurkowy używany w WM Podstawowa budowa jednostek pływających. Podstawy nawigacji i warunki panujące na morzu WMP2 Zapoznanie z warunkami morskimi i oznaczenie miejsca wynurzenia boją dekompresyjną.
WMT3 Techniki WM WMP3 Poręczowanie wraku
WMT4 Sytuacje awaryjne WMP4 Mapowanie wraku

 Uprawnienia

Płetwonurek WM KP LOK CMAS posiada niezbędną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do bezpiecznego zorganizowania, planowania i przeprowadzenia nurkowania Wrakowo Morskiego. Po pozytywnym zakooczeniu kursu kursant otrzymuje certyfikat specjalizacji nurkowanie wrakowo-morskie KP LOK CMAS.