P2 LOK/CMAS**

Warunki uczestnictwa

  • wiek – minimum 15 lat
  • badania lekarskie lub formularz medyczny
  • posiadanie stopnia Płetwonurka P1 KP LOK CMAS lub innej równoważnej
  • posiadanie specjalizacji nurkowao nocnych (NN) i nawigacji podwodnej (NP) KP LOK CMAS
  • posiadanie dowolnej trzeciej specjalizacji nurkowej KP LOK CMAS

Ramowy program szkolenia

Indeks Zajęcia teoretyczne Indeks Zajęcia praktyczne gł.
2 T 1  Zajęcia organizacyjne  2 P 1 Ocena umiejętności nurkowych nurkowanie z brzegu 10m
2 P 2 Doskonalenie pływalności , nurkowanie w toni 15m
2 T 2  Choroby i urazy nurkowe 2 P 3 Awaryjne wynurzenie tylko z użyciem płetw 15m
2 P 4 Doskonalenie nawigacji podwodnej 10m
2 T 3 Wpływ azotu na organizm nurka – narkoza azotowa, procesy saturacji 2 P 5 Doskonalenie procedury dzielenia się powietrzem z partnerem 20m
 2 P 6 Dwiczenie sytuacji awaryjnych (poruszanie się z zalaną maską, utrata 1 płetwy) 15m
2 T 4 Procedury w sytuacjach awaryjnych, ratownictwo i pierwsza pomoc  2 P 7 Nauka procedury wydobycia nieprzytomnego płetwonurka 20m
 2 P 8 Symulowana akcja ratunkowa – wydobycie, holowanie, 1 pomoc 10m
2 T 5 Planowanie głębokich nurkowao, tabele dekompresyjne 2 P 9 Nauka zaplanowania i przeprowadzenia głębokiego nurkowania 30m
 2 P 10 Nauka wynurzenia na 1 automacie z dzieleniem się powietrzem z partnerem 20m
2 T 6 Specyfika nurkowania w różnych warunkach środowiskowych. 2 P 11  Nauka użycia boi dekompresyjnej 15m
 2 P 12 Nurkowanie nocne – ocena umiejętności samodzielnej organizacji nurkowania 10m
2 T 7  Egzamin 2 P 13 ocena zaplanowania, samodzielnej organizacji i przeprowadzenia głębokiego nurkowania 30m
 2 P 14 Nauka awaryjnego wynurzenia z
15m do 5m bez użycia automatu
15m

Płetwonurek P2 (two star diver CMAS)
Płetwonurek P2 posiada wiadomości i umiejętności w zakresie nurkowania i ratownictwa nurkowego. Jest przeszkolony do nurkowania z użyciem powietrza do głębokości 30m. Dokumentem potwierdzającym uzyskane uprawnienia jest certyfikat (plastikowa karta) wydana przez KP LOK CMAS na podstawie dokumentacji szkolenia przedstawionej do biura KP LOK przez Instruktora.