Poszukiwanie i wydobywanie

Warunki uczestnictwa

  • Poziom zaawansowania-stopieo P1 KP LOK CMAS lub równorzędny
  • Wiek – minimum 14 lat
  • min. liczba nurkowao przed przystąpieniem do kursu – 20
  • Badania lekarskie lub Formularz Medyczny

Ramowy program szkolenia

Indeks Zajęcia teoretyczne Indeks Zajęcia praktyczne
PWT1 Spotkanie organizacyjne PWP1 Zajęcia brzegowe – zapoznanie ze sprzętem i jego obsługą oraz nauka podstawowych węzłów
PWT2 Sposoby poszukiwania i nawigacji podwodnej PWP2 Nurkowanie z brzegu – sprawdzenie umiejętności z kilku sposobów nawigacji
PWT3 Sposoby wydobywania przy pomocy jednostki pływającej, metody poszukiwania pod wodą, podstawy posługiwania się kołowrotkiem PWP3 Nurkowanie przy linie opustowej -oszukiwanie metodą okręgów, sektorową i labiryntową
PWT4 Omówienie nurkowania z jednostki pływającej i zapoznanie ze sprzętem używanym na łodziach do lokalizacji i pozycjonowania, sytuacje awaryjne PWP4 Nurkowanie z jednostki pływającej -lokalizowanie, założenie stanowiska i wydobycie poszukiwanego przedmiotu

Uprawnienia

Płetwonurek posiadający specjalizację PW KP LOK CMAS posiada niezbędną wiedze teoretyczną i umiejętności praktyczne do bezpiecznego zorganizowania, zaplanowania i zorganizowania poszukiwania wydobywania małych przedmiotów. Po pozytywnym zakooczeniu kursu, kursant otrzymuje certyfikat Poszukiwanie i Wydobywanie KP LOK CMAS.