PMZ LOK/CMAS

Warunki uczestnictwa

  • wiek – minimum 12 lat
  • badania lekarskie
  • posiadanie stopnia Płetwonurek Młodzieżowy Poziom Srebrny
  • kurs odbywa się w wodach otwartych do głębokości 10 m

Ramowy program szkolenia

Indeks Zajęcia teoretyczne Indeks Zajęcia praktyczne
PMZT1 Spotkanie organizacyjne PMZP1 Zajęcia powierzchniowe w sprzęcie ABC
PMZT2 Bezpieczeostwo nurkowania w grupie– rozumiem i przestrzegam zaleceo mojego instruktora PMZP2 Nurkowanie zapoznawcze –max 3 m
PMZT3 Pływalnośd – co to jest i jak jej używam w nurkowaniu? PMZP3 Nurkowania do głębokości 10 m max 1 na dzieo realizujące określone cele i zadania*
PMZT4 Urazy ciśnieniowe – co to jest i jak im zapobiegad?
– uraz ciśnieniowy płuc
– uraz ciśnieniowy twarzy
-uraz ciśnieniowy ucha
PMZT5 Siedliska i kryjówki zwierząt. Ich zachowania w pobliżu kryjówek.

 Uprawnienia

Płetwonurek  PMZ  KP  LOK  CMAS posiada niezbędną wiedzę teoretyczną  i umiejętności praktyczne do bezpiecznego  nurkowania  pod  opieką  instruktora.  Po  pozytywnym  zakooczeniu  kursu  kursant otrzymuje certyfikat Młodzieżowego Płetwonurka KP LOK CMAS