Płetwonurek nitroksowy

Warunki uczestnictwa

  • Poziom zaawansowania – P1 KP LOK CMAS lub równorzędny
  • Wiek – 14 lat
  • Min. liczba nurkowao przed przystąpieniem do kursu – 9
  • Badania lekarskie lub podpisanie „Formularza Medycznego”

Ramowy program szkolenia

Indeks Zajęcia teoretyczne Indeks Zajęcia praktyczne
BNxT1 Fizjologia nurkowania na mieszaninach o podwyższonej zawartości tlenu BNxP1 Technika przygotowania mieszanin nitroxowych i pomiar ich składu
BNxT2 Wpływ azotu i tlenu na organizm płetwonurka BNxP2 Nurkowanie 1
BNxT3 Technika nurkowania z mieszaninami zawierającymi do 40 % tlenu BNxP3 Nurkowanie 2
BNxT4 Sprzęt i zasady bezpieczeostwa  BNxP4  Sprawdzian wiedzy teoretycznej i praktycznej

Uprawnienia

Płetwonurek BNx KP LOK CMAS posiada niezbędną wiedzę teoretyczna i umiejętności praktyczne do bezpiecznego zorganizowania, zaplanowania i przeprowadzenia nurkowania z użyciem nitroxu do 40 %. Po pozytywnym zakooczeniu kursu kursant otrzymuje certyfikat specjalizacji Płetwonurek Nitroxowy BNx  KP LOK CMAS.