PMS LOK/CMAS

Warunki uczestnictwa

  • wiek – minimum 10 lat
  • badania lekarskie
  • posiadanie certyfikatu Płetwonurka Młodzieżowego poziom brązowy
  • kurs odbywa się w wodach otwartych basenopodonych do głębokości 5m

Ramowy program szkolenia

Indeks Zajęcia teoretyczne Indeks Zajęcia praktyczne
PMST1 Spotkanie organizacyjne PMSP1 Zajęcia powierzchniowe w sprzęcie ABC
PMST2 Opisuję moje nurkowanie:
– co robiłem dobrze a co źle
– co ciekawego widziałem dziś pod wodą
PMSP2 Nurkowanie zapoznawcze do 3m – wyważenie
PMST3 Poznaje coraz lepiej podwodny świat:
– rozpoznaję więcej gatunków roślin i zwierząt
– używam tabliczek do identyfikacji
PMSP3 Nurkowania do głębokości 5 m max 1 na dzieo realizujące określone cele i zadania*
PMST4 Dodatkowe znaki nurkowe – znam je i wiem kiedy używad.

Płetwonurek MŁ KP LOK CMAS posiada niezbędną wiedzę  teoretyczną i umiejętności praktyczne do bezpiecznego nurkowania pod opieką instruktora. Po pozytywnym zakooczeniu kursu kursant otrzymuje certyfikat Młodzieżowego Płetwonurka KP LOK CMAS