Nurkowanie w suchym skafandrze

Warunki uczestnictwa

  • posiadanie stopnia Płetwonurka P1 KP LOK CMAS lub równorzędne innych organizacji
  • badania lekarskie lub formularz medyczny

Ramowy program szkolenia

Indeks Zajęcia teoretyczne Indeks Zajęcia praktyczne
SST 1 Zajęcia organizacyjne SSP 1 Przygotowanie do nurkowania, zajęcia na powierzchni
SST 2 Skafandry suche – budowa, funkcjonowanie, konserwacja Ochrona termiczna podczas nurkowania SSP 2 Technika nurkowania w skafandrach suchych
SST 3 Zasady nurkowania w skafandrach suchych SSP 3 Sytuacje awaryjne – dwiczenia

Uprawnienia

Płetwonurek specjalność „Nurkowanie w Skafandrze Suchym”

Płetwonurek posiadający specjalizację SS KP LOK CMAS posiada niezbędną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do bezpiecznego zorganizowania, planowania i przeprowadzenia nurkowania w skafandrze suchym.

Dokumentem potwierdzającym uzyskane uprawnienia jest certyfikat (plastikowa karta) wydana przez KP LOK CMAS na podstawie dokumentacji szkolenia przedstawionej do biura KP LOK przez Instruktora.