P1 LOK/CMAS*

Warunki uczestnictwa

  • Ukończone 14 lat
  • Podstawowa umiejętność pływania
  • Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na „Formularzu Medycznym” KP LOK CMAS

Ramowy program szkolenia

Indeks Zajęcia teoretyczne Indeks Zajęcia praktyczne
1 T 1 Zajęcia organizacyjne
1 T 2 Sprzęt do nurkowania – podstawowe wiadomości 1 P 1 Nauka korzystania ze sprzętu płetwonurkowego – ABC i zestaw powietrzny
1 T 3 Podstawy techniki i bezpieczeostwa nurkowania 1 P 2 Nauka zmontowania i dopasowania sprzętu płetwonurka
1 T 4 Podstawy fizyki  nurkowania  1 P 3 Nauka samodzielnego wyważenia się ; Technika wchodzenia i wychodzenia z wody
1 T 5 Sytuacje awaryjne pod wodą 1 P 4 Symulacja prostych sytuacji awaryjnych
1 T 6 Podstawy fizjologii nurkowania, choroby i urazy nurkowe 1 P 5 Podstawowe umiejętności ratownicze Doskonalenie poznanych umiejętności nurkowych
1 T 7 Zasady bezpiecznego nurkowania 1 P 6 Nurkowanie na głębokośd 10 m; Nauka utrzymania na przystanku bezpieczeństwa
1 T 8 Planowanie i bezpieczne wykonanie nurkowania 1 P 7 Nurkowanie na głębokośd do 15m; Nauka korzystania z przyrządów pomiarowych
1 T 9 Sprzęt powietrzny – zasada działania, użytkowanie i konserwacja 1 P 8 Nurkowanie na głębokośd do 15m Nauka awaryjnego wynurzenia z życiem octopusa partnera
1 T 10 Ekologia i środowisko wodne 1 P 9 Nurkowanie na głębokośd min. 15 max 20m; Nauka samodzielnej kontroli czasu i głębokości
1 T 11 Zajęcia podsumowujące 1 P 10 Zanurzenie i wynurzenie w toni wodnej z pełną kontrolą tempa zanurzania i wynurzania oraz parametrów nurkowania

Uprawnienia

Płetwonurek P1 (one star diver CMAS)
Płetwonurek P1 posiada podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie nurkowania. Jest uprawniony do nurkowania z użyciem powietrza do głębokości maksymalnej 20m . Dokumentem potwierdzającym uzyskane uprawnienia jest certyfikat (plastikowa karta) wydana przez KP LOK CMAS na podstawie dokumentacji szkolenia przedstawionej do biura KP LOK przez Instruktora.