Nurkowanie podlodowe

Warunki uczestnictwa

  • wiek – minimum 15 lat
  • badania lekarskie lub formularz medyczny
  • posiadanie stopnia Płetwonurka P2 KP LOK CMAS lub równorzędnego
  • posiadanie specjalizacji nurkowań nocnych (NN) i nawigacji podwodnej (NP) KP LOK CMAS
  • 50 zalogowanych nurkowań ( w tym min. 20 po uzyskaniu P2)

Ramowy program szkolenia

Indeks Zajęcia teoretyczne Indeks Zajęcia praktyczne
PLT1 Spotkanie organizacyjne PLP1 Nurkowanie 1 – podstawowe techniki nurkowania podlodowego – z instruktorem
PLT2 Fizyka i fizjologia w aspekcie nurkowania podlodowego PLP2 Nurkowanie 2  – ratownictwo  – z instruktorem
PLT3 Zasady bezpieczeństwa i ratownictwo na lodzie i pod lodem PLP3 Nurkowanie 3  – nurkowanie w parze z innym nurkiem (min. P2)
PLT4 Sprzęt nurkowy
PLT5 Planowanie

Uprawnienia

Płetwonurek PL KP LOK CMAS posiada niezbędną wiedzę  teoretyczną i umiejętności praktyczne do bezpiecznego zorganizowania, planowania i przeprowadzenia nurkowania podlodowego. Po pozytywnym zakończeniu kursu kursant otrzymuje certyfikat specjalizacji Nurkowanie Podlodowe KP LOK CMAS.