P3 LOK/CMAS***

Warunki uczestnictwa

  • wiek – minimum 18 lat
  • badania lekarskie lub formularz medyczny
  • posiadanie stopnia Płetwonurka P2 KP LOK CMAS lub innej równoważnej
  • ważne uprawnienia ratownika Oxygen First Aid DAN
  • posiadanie łącznie sześciu specjalizacji w tym obowiązkowo NN, NP, PW KP LOK CMAS
  • wykonanie min. 50 nurkowań po ukooczeniu kursu P2 w tym min. 20 w zakresie 30 m (nie wliczając nurkowań wykonanych na kursach specjalizacyjnych)

Ramowy program szkolenia

Indeks Zajęcia teoretyczne Indeks Zajęcia praktyczne gł.
3P 1  Sprawdzian  kondycyjny 800m
3T 1 Spotkanie organizacyjne  3P 2 Sprawdzian podstawowych technik płetwonurkowych 15m
3T 2 Organizacja nurkowania i kierowanie grupą 3P 3 Nauka organizacji nurkowania z małej jednostki pływającej i prowadzenia grupy 20m
3T 3 Operowanie małą jednostką pływającą
3T 4 Zarządzanie sytuacjami awaryjnymi podczas nurkowania  3P 4 Wydobycie nieprzytomnego
płetwonurka z użyciem kamizelki
25m
3T 5 Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej 3P 5 Symulowana akcja ratunkowa – wydobycie, holowanie, 1 pomoc 10m
3T 6 Obsługa sprężarki 3P 6 Organizacja nurkowania z zatrzymanym oddechem 10m
3T 7 Fizyka nurkowania-rozszerzenie wiadomości 3P 7 Prowadzenie grupy płetwonurków pod wodą 30m
3T 8 Sprzęt nurkowy – przegląd wiadomości  3P 8 Prowadzenie grupy z symulacją sytuacji awaryjnej – wynurzenie się z użyciem rezerwowego automatu 20m
 3P 9 Nurkowanie nocne – prowadzenie grupy 10m
3T 9 Zagrożenia i choroby w nurkowaniu  3P 10 Prowadzenie grupy z symulacją sytuacji awaryjnej – wynurzenie na 1 automacie z dzieleniem się powietrzem z partnerem 30m
  Test cz. 1   3P 11  Nawigacja podwodna  sprawdzian 10m
3T 10 Nurkowanie w różnych warunkach środowiskowych  3P 12  Nurkowanie głębokie 40m
 3P 13 Symulacja awaryjnego wynurzenia bez użycia automatu 25m
Test cz. 2   3P 14 Nurkowanie głębokie – samoocena narkozy 40m

Uprawnienia

Płetwonurek P3 (three star diver CMAS)
Płetwonurek P3 posiada wiadomości i umiejętności w zakresie organizacji nurkowania, ratownictwa nurkowego oraz kierowania grupą nurków. Jest przeszkolony do nurkowania z użyciem powietrza do głębokości 40m. Dokumentem potwierdzającym uzyskane uprawnienia jest certyfikat(plastikowa karta) wydana przez KP LOK CMAS na podstawie dokumentacji szkolenia przedstawionej do biura KP LOK przez Instruktora.