PMB LOK/CMAS

Warunki uczestnictwa

  • wiek – minimum 8 lat
  • badania lekarskie
  • kurs odbywa się w wodach basenowych lub ograniczonych do głębokości 5m

Ramowy program szkolenia

Indeks Zajęcia teoretyczne Indeks Zajęcia praktyczne
PMBT1 Spotkanie organizacyjne PMBP1 Zajęcia powierzchniowe w sprzęcie ABC
PMBT2 Mój sprzęt nurkowy – jak go używad? PMBP2 Nurkowanie zapoznawcze do łębokości 2m
PMBT3 Odkryj nurkowanie – moje nowe środowisko:
– czy to zwierzę czy roślina?
– czy to pływa czy nie?
– jaka to ryba, roślina?
– niebezpieczni mieszkaocy
PMBP3 Nurkowania do głębokości 5 m max 1 na dzieo realizujące określone cele i zadania*
PMBT4 Porozumiewam się prostymi znakami nurkowymi

 Uprawnienia

Płetwonurek PMB KP LOK CMAS posiada niezbędną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do bezpiecznego nurkowania pod bezpośrednią opieka instruktora. Po pozytywnym zakooczeniu kursu kursant otrzymuje certyfikat Płetwonurka Młodzieżowego Stopieo Brązowy KP LOK CMAS